FINANCIJSKI PLANOVI

Plan nabave za 2024. godinu

Financijski plan za 2024. godinu 

I. rebalans Financijskog plana za 2023. , Odluka Obrazloženje

Financijski plan za 2023. godinu i Obrazloženje

III. rebalans Financijskog plana za 2022. Obrazloženje

II. rebalans Finacijskog plana za 2022.

I. rebalans Financijskog plana za 2022.

Financijski plan za 2022. godinu

II. rebalans Financijskog plana za 2021.

I. rebalans Financijskog plana za 2021.

Financijski plan za 2021.

 

PLANOVI NABAVE

I. izmjena plana nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

III. izmjena Plana nabave za 2023.

II. Izmjena Plana nabave za 2023.

I. Izmjena Plana nabave za 2023.

Plan nabave za 2023. godinu

II. izmjena Plana nabave za 2022.

I. izmjena Plana nabave za 2022.

Plan nabave za 2022. godinu  xls. tablica

Izmjena plana nabave za 2021.

Plan nabave za 2021.

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.1.-31.12.2023. (objavljeno 4.4.2024.)

Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana 1.1.-31.12.2023.  (objavljeno 4.4.2024.)

Financijski izvještaj 1.1. - 31.12.2023.       Potvrda RJPFI  (objavljeno 5.2.2024.)

Bilješke uz financijski izvještaj 1.1. - 31.12.2023.   (objavljeno 5.2.2024.)

Referentna stranica 1.1.- 31.12.2023.   (objavljeno 5.2.2024.)

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana 1.1. - 30.6.2023.

Financijski izvještaj 1.1.-30.6.2023.  Potvrda RJPFI

Bilješke uz financijski izvještaj 1.1. - 30.6.2023.

Izvještaj po izvorima financiranja 2022.

Izvršenje Financijskog plana za 2022.

Referentna stranica

Bilješke uz Završni račun za 2022. godinu

Završni račun za 2022. godinu i Potvrda RKPFI

Bilješke uz Završni račun za 2021.

Završni račun za 2021.

Bilješke uz Završni račun za 2020.

Završni račun za 2020.