Na temelju čl. 14. st. 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine br. 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, škole u prirodi, na svojoj 2. sjednici održane dana 11. prosinca 2018. godine odabire sljedeće ponude:

           

            1. DND-RADOST DJECI d.o.o., Sveti križ Začretje

           2. Kontakt Tours d.o.o., Zagreb

            3. Taubek Tours d.o.o., Ivanec

  1. Roditeljski sastanak održat će se dana 14. siječnja 2019. godine s početkom u 17,30 sati.

 2. Na roditeljskom sastanku za roditelje učenika za koje se organizira višednevna izvanučionička nastava potencijalni davatelji usluga dužni su prezentirati svoje ponude isključivo prema podacima dostavljenim u svojoj ponudi.

 3. Vrijeme trajanja prezentacije je 10 minuta po potencijalnom davatelju usluga.

4. Redoslijed prezentacija utvrđuje se prema abecednom redu potencijalnih davatelja usluga.

5. Odluku o odabiru ponude donose roditelji, učitelj voditelj i učitelji pratitelji većinom glasova nazočnih. Odluka roditelja je konačna.

                                                                                     

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

U privitku možete pogledati Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, škole u prirodi.

Rok za dostavu ponuda je 4.12.2018. godine.

 

pdf icon transparent

Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave, škole u prirodi

Na temelju čl. 14. st. 7. alineja 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine br. 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne školske ekskurzije, na svojoj 2. sjednici održane dana 11. siječnja 2018. godine odabire sljedeće ponude:

1. Kontakt Tours, Zagreb
2. Potočki Travel, Krapina
3.Taubek Tours d.o.o., Ivanec

 

(1) Roditeljski sastanak održat će se dana 22. siječnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati u prostoru OŠ Mače.

(2) Na roditeljskom sastanku za roditelje učenika za koje se organizira višednevna školska ekskurzija potencijalni davatelji usluga dužni su prezentirati svoje ponude isključivo prema podacima dostavljenima u svojoj ponudi.

(3) Vrijeme trajanja prezentacije je 10 minuta po potencijalnom davatelju usluga.

(4) Redoslijed prezentacija utvrđuje se prema abecednom redu potencijalnih davatelja usluga.

(5) Odluku o odabiru ponude donose roditelji, učitelj voditelj i učitelji pratitelji većinom glasova nazočnih. Odluka roditelja je konačna.

U privitku možete pogledati Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Rok za dostavu ponuda je 5. siječanj 2018. godine.

pdf icon transparent

Odabrane ponude - broj poziva 3/2015.

Na temelju čl. 14. st. 7. alineja 12. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine br. 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za organizaciju višednevne školske ekskurzije, na svojoj 2. sjednici održane dana 13. siječnja 2016. godine odabire sljedeće ponude:

            1. DND – Radost djeci d.o.o., Sv. Križ Začretje

            2. Grand Tours d.o.o., Varaždin

            3. Potočki Travel, Krapina

            4. Taubek Tours d.o.o., Ivanec


Roditeljski sastanak održat će se dana 20. siječnja 2016. godine s početkom u 18,00 sati.

Na roditeljskom sastanku za roditelje učenika za koje se organizira višednevna školska ekskurzija potencijalni davatelji usluga dužni su prezentirati svoje ponude isključivo prema podacima dostavljenim u svojoj ponudi.

Vrijeme trajanja prezentacije je 10 minuta po potencijalnom davatelju usluga.

Redoslijed prezentacija utvrđuje se prema abecednom redu potencijalnih davatelja usluga.

Odluku o odabiru ponude donose roditelji i učitelji voditelj i učitelji pratitelji većinom glasova nazočnih. Odluka roditelja je konačna.


 

U nastavku možete vidjeti Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

Rok za dostavu ponuda je 5.1.2016. godine.

pdf icon transparent