Pogledajte kako se primjereno ponašati na internetu, koje opasnosti vrebaju na internetu, obnovite znanje o sigurnom korištenju raznih aplikacija. Budimo sigurni(ji) na internetu!

HAKOM-ova brošura - Kako se zaštititi u svijetu interneta i mobilnih telefona

Provjerite potencijalni rizik za vlastitu privatnost kod odavanja osobnih podataka uslugama

Zaigrajte računalnu poučnu igru Inter-land, razvijajte empatiju i borite se protiv internetskih zlikovaca.

Više o sigurnom korištenju interneta možete pronaći na ovoj poveznici.

 

      em1lokot1

Živimo u digitalnom svijetu. Digitalni svijet podrazumijeva nove načine komunikacije, zabave, pronalaženja informacija. I najbitnije, digitalni svijet zahtijeva podizanje svijesti o opasnostima koje vrebaju u tom svijetu te kako se zaštititi od istih. SIGURNO koračnimo zajedno u taj svijet! Jer svi smo dio tog svijeta!

Jedna od prvih stanica o edukaciji o opasnostima na internetu je stranica o sigurnijem internetu i možete ju posjetiti ovdje.

Sljedeće stanice su ova i ova stranica.

Sve stranice nude pregršt savjeta, materijala, priručnika za roditelje i učenike, brošure, obrazovne kvizove...

 

U sljedećim privitcima nalaze se listići s napucima o sigurnijem korištenju interneta.

pdf icon transparent                pdf icon transparent                pdf icon transparent                  pdf icon transparent                  pdf icon transparent

Listići za roditelje            Listići za učenike          Obiteljska sigurnost          Postavljanje roditeljskog      Facebook brošura 

                                                                                                                                 nadzora

 

Internet Safety

Pogledajte obrazovne videosadržaje namijenjene učenicima, roditeljima i učiteljima!

1. Pet savjeta za sigurno korištenje interneta

2. Internet predatori - Grooming

3. Cyberbullying

4. Edukacijski webinar o sigurnosti na internetu

 

 

4

Pravila ponašanja moraju se poštovati i na internetu. Komunikacijom putem interneta se koristi velik broj ljudi, često na neodgovarajući način, zbog nepoznavanja osnovnih pravila. Stoga i kultura komuniciranja putem interneta zahtijeva učenje.

CARNET je pravila ponašanja na internetu podijelio u dvije grupe, a to su:

Internet bonton - komunikacija pojedinaca

Internet bonton - komunikacija u grupi

Pravila ponašanja na internetu zavrjeđuju i svoje web mjesto: http://www.hr-netiquette.org/pravila/

 

 

Plakat 1 safebook novo

Plakat 3 smart

Plakat 4 lozinke

Plakat 2 e sigurnost novo