E-Dnevnik

E-Dnevnik je web aplikacija za vođenje razredne knjige u elektroničkom obliku.

Aplikaciju je izradio CARNet te ona ima sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige, uz dodatne funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT).

e d

Upute za korištenje e-Dnevnika za učitelje

 

Upute za korištenje e-Dnevnika za razrednike i stručno osoblje