Izvješće za 2017.

Izvješće za 2017. csv format

                                         

  Izvješće za 2016.

                                                          Izvješće

                

                                           Izvješće za 2015. godinu.

                                                                          pdf icon transparent

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj: 25/13 i 85/15.)

 

 

UPISNIK 2017.

 

                        pdf icon transparent                                       pdf icon transparent                        pdf icon transparent     

 Odluka o imenovanju službenika za informiranje         Visina naknade za 2014.      Zahtjev za pristup informacijama

 

                       pdf icon transparent                                      pdf icon transparent                            pdf icon transparent

      Zahtjev za ponovnu uporabu informacija        Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije         Kontakt 

 

                      pdf icon transparent

Odluka o imenovanju službenika za informiranje