OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI

 škola nebo smanjena 1280x472

Osnovna škola: MAČE

Adresa: 49251 Mače, Mače 32

Županija: Krapinsko-zagorska

Općina: Mače

Ravnatelj škole: Vladimir Grudenić

                       tel. 049/466-584 (kućni 103)

 

Ukupan broj učenika u školskoj godini 2017./2018.:178

 

Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 10

                        I. – IV. razred........58 učenika,  razrednih odjela 4

                        V.–VIII. razred......99 učenika,  razrednih odjela 6

 

Broj područnih razrednih odjela: 2

                        I. - IV. razred.........21 učenika

                                           

Broj djelatnika:

a) učitelja razredne nastave:…….....6

b) učitelja predmetne nastave:…….21

c) stručnih suradnika………....…..…3

d) ostalih djelatnika……….…....…....10

 

Tajništvo: Kristina Havoić

                tel. 049/466-584 (kućni 101)

 

Računovodstvo: Draženka Lugarić

                tel. 049/501-013

 

Pedagog: Ana Kramar

                tel. 049/466-584 (kućni 104)

 

Defektolog: Koraljka Burnać Vrljičak

                tel: 049/466-584 (kućni 105)