Školska natjecanja 2016./2017.

 

HRVATSKI JEZIK

7. razred

1. Dino Čehulić

2. Karla Pozaić

3. Bruno Tuškan

4. Anamaria Rod

5. Lea Sedak Benčić

6. Marta Macan

 

8. razred

1. Anamarija Mrkoci

2. Marta Benković

3. Valentina Trčak

4. Barbara Dumbović

5. David Benčić

 

 

MATEMATIKA

5. razred

1. Josip Benković

2. Tibor Sedak

3. Tomislav Košić

4. Dario Marković

 

6. razred

1. Karlo Sambolić

2. Helena Horvat

3. Laura Završki

4. Mateo Mrkoci

5. Neno Kurtanjek

 

7. razred

1. Lea Sedak-Benčić

2. Dino Čehulić

3. Mario Mrkoci

 

 

GEOGRAFIJA

7. razred

1. Dino Čehulić

2. Mihael Sedlar

3. Dominik Trčak

4. Mario Mrkoci

 

8. razred

1. Marta Benković

2. Alen Bartolec

3. Valentina Trčak

4. David Benčić

5. Igor Dačnik

 

 

 

Dokumenti:

Provedbene upute za natjecanja i smotre u školskoj godini 2016./2017. (pdf)

Vremenik natjecanja i smotri

 

 

Povjerenstva:

Biologija

Engleski jezik

Vjeronauk

Fizika

Geografija

Građanski odgoj

Hrvatski jezik

Informatika

Kemija

Lidrano

Likovni

Matematika

Njemački jezik

Povijest

Sigurnost u prometu

Tehnička kultura

Zborovi