Naručitelj: Osnovna škola Mače, pokrenuo je nabavu opskrba električnom energijom  (predmet nabave), te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 12., stavku 1.  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

Ponude primamo zaključno do 21. travnja 2017. godine do 12:00 sati.

 

                                      pdf icon transparent                      pdf icon transparent                    pdf icon transparent              

 

                                 Poziv na dostavu ponuda                    Troškovnik za el. en.                     Ponudbeni list

 

 

 ODLUKA O ODABIRU PONUDE


 

Naručitelj: Osnovna škola Mače, pokrenuo je nabavu opskrba plinom  (predmet nabave), te Vam upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavku 3.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:  90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

 

                        Rok za dostavu ponuda je 11. 4. 2016. godine do 14.00 sati.

                  pdf icon transparent                pdf icon transparent            pdf icon transparent            pdf icon transparent 

             Poziv na dostavu ponuda          Ponudbeni list                Troškovnik           Izjava o nekažnjavanju


 

Naručitelj: Osnovna škola Mače, pokrenuo je nabavu opskrba električnom energijom  (predmet nabave), te upućujemo ovaj Poziv na dostavu ponude. Sukladno članku 18., stavku 3.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj:  90/11., 83/13., 143/13. i 13/14.) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi.

                              Rok za dostavu ponuda je 29.3.2016. g. do 12.00 sati.

                                pdf icon transparent                   pdf icon transparent                pdf icon transparent            

                            Poziv na dostavu ponuda            Ponudbeni list                   Troškovnik