imageedit 2 8838893219Učenici 5. razreda pridružili su se globalnoj inicijativi učenja programiranja koju je pokrenula neprofitna organizacija Code.org s ciljem promocije programiranja u svim školama i među svom djecom. Sat kodiranja je jednosatni događaj koji uvodi djecu u svijet programiranja i pokazuje im da svatko može naučiti osnove programiranja. Na stranici HourOfCode mogu se pronaći brojni vodiči, upute i iskustva koja mogu pomoći da se učenici pripreme za sat kodiranja. Svi su sadržaji dostupni tijekom cijele godine i Sat kodiranja se može nastaviti, ovisno o interesu učenika, u bilo koje vrijeme.

Svi učenici dobili su certifikat kao dokaz uspješnog savladavanja osnova programiranja.