broj 2Naš šestaš Patrik Trčak nastupio je 29. rujna 2018. godine na 49. Zboru malih kajkavaca koji se tradicionalno održava u okviru programa kulturnih priredaba Dani kajkavske riječi u Zlataru. Patrikova pjesma Ljete v selu izabrana je za izvođenje na priredbi i tiskanje u zbirci Zbora. Patrik, njegova učiteljica i mentorica Romina Gorički i Osnovna škola Mače dobili su priznanje za promicanje kajkavskog pjesništva među mladima. Čestitamo!

 

broj 1

broj 2