imageedit 1 5744616374Mole se roditelji djece rođene u razdoblju od 1.4.2012. do 31.3.2013. godine s područja općine Mače da upišu svoje dijete u predškolu u tajništvu Osnovne škole Mače.

 


Napomena: Podaci o polazniku predškole mogu se javiti i telefonom na broj 049/466-584.