Osnovna škola Mače raspisuje Javni natječaj za davanje na korištenje školskog prostora.

Pisane ponude s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju poštom preporučeno ili neposredno predaju na adresi Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače u zatvorenoj omotnici s naznakom: „NE OTVARAJ – PONUDA ZA KORIŠTENJE ŠKOLSKOG  PROSTORA“. 

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od objave natječaja odnosno zaključno do 4. srpnja 2024. godine.

                    word icon transparent1                         word icon transparent1

               Javni natječaj                     Obrazac 1